Get Adobe Flash player

ขอเชิญวัดต่าง ๆ ที่มีความประสงค์จะทำเว็บไซต์ประจำวัด เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร  ติดต่อเข้าร่วมกลุ่มทำเว็บไซต์วัดได้

คุณลักษณะของเว็บไซต์วัด พร้อมใช้งานภาย 1-7 วัน

- เป็นระบบเว็บไซต์พร้อมใช้งาน Joomla หรือ wordpress

- เทมเพลตพร้อมใช้งาน

- รองรับการใช้งานบนโทรศัพท์มือถือ

- ดึงภาพจาก fanpage ของ facebook มาใช้งานอย่างอัตโนมัติ ทำให้เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ไปพร้อม ๆ กัน 2 ช่องทาง

- ได้โดเมนตามที่ท่านเลือก

- มีโฮสต์พร้อมใช้งานพอเพียงต่อความต้องการ

- ทางเราดูแลระบบให้ตลอดการใช้งาน พร้อมทั้งอัพเดทโปรแกรมใหม่ ๆ เสมอ

- เว็บไซต์ที่อยู่ในโครงการของเรา  เราใช้โปรแกรมลิขสิทธิ์  ดูรายการซื้อโปรแกรมแต่ละปีได้ที่รายจ่าย

 

สิ่งที่ท่านต้องทำ

- หลังจากทางเราติดตั้งระบบเว็บไซต์พร้อมใช้งานแล้ว ท่านต้องมีผู้ทำการอัพเดทบทความเอง (เราแนะนำได้)

- ท่านต้องช่วยสนับสนุนโครงการ ค่าโฺฮสต์ โดเมนเนม และโปรแกรมอื่น ๆ ที่ใช้ในโครงการทำเว็บไซต์ รายปี  แล้วแต่ศรัทธา (ถ้าเราไม่ไหว อาจจะแจ้งเป็นพิเศษ  เช่น ช่วยอย่างน้อยปีละ 1500 บาทขึ้นไป)

 

แจ้งความประสงค์ได้ที่เพจ https://www.facebook.com/webwat

 

 

 

Buddhist Projects.com ทำเว็บไซต์วัด  เทมเพลตเว็บไซต์วัด เทมเพลตเว็บไซต์วัดฟรี แจกเทมเพลตเว็บไซต์วัด