Get Adobe Flash player

เว็บไซต์ที่กลุ่มเว็บวัด ได้ทำการปรับเว็บไซต์วัดให้เป็น responsive (รองรับการเปิดบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น smartphone, tablet  ทุกรุ่น ดีขึ้นกว่าเดิม)

  

1. เว็บไซต์สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต)

2. เว็บไซต์ Cybervanaram.net

3. เว็บไซต์ วัดอาคันซอส์ สหรัฐอเมริกา

4. เว็บไซต์วัดป่าหลวงตามหาบัว โคโลราโด สหรัฐอเมริกา

5. เว็บไซต์วัดพระยายัง

6. เว็บไซต์วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์

7. เว็บไซต์วัดอิ่มบุญธัมมาราม โตเกียว ญี่ปุ่น

8. เว็บไซต์ โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด.

9. เว็บไซต์ วัดมอนท์โกเมอรี่พุทธาราม

10.เว็บไซต์วัดสันตินิวาส สวีเดน

11.เว็บไซต์ วัดพุทธไทยถาวรวนาราม นครนิวยอร์ก

12.เว็บไซต์ กลุ่ม พิทักษ์โลกด้วยธรรมะ

13.เว็บไซต์วัดฮ่องกงธัมมาราม

14.เว็บไซต์วัดสังฆรัตนาราม โอคลาโฮมา สหรัฐอเมริกา

15.เว็บไซต์ buddhistprojects.com

16.เว็บไซต์วัดพุทธธัมมธโร  แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

 

 

Buddhist Projects.com ทำเว็บไซต์วัด  เทมเพลตเว็บไซต์วัด เทมเพลตเว็บไซต์วัดฟรี แจกเทมเพลตเว็บไซต์วัด